NORDANSKOG

NORDANSKOG

BILDANDE AV NATURRESERVAT

Läs mer om projektet

Länsstyrelsen Hallands län 511-2780-08

Meddelande 2008-10-03

 

Förslag till syfte och föreskrifter för fastigheten särö 1:379 inom det blivande naturreservatet Särö Nordanskog i Kungsbacka kommun

 

Syfte

Syftet med reservatet är att bevara ett nordhallänskt kustavsnitt och en unik skog med lång trädkontinuitet av främst ek samt de växt- och djursamhällen som är typiska för denna livsmiljö.

Området skall också vara tillgängligt för friluftslivet och besökare skall kunna uppleva landskapet med dess livsmiljöer och arter.

 

Hela skrivelsen finns att läsa nedan.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved